Generální štáb Her bez katastru
 
 
Po důsledné analýze a zjištění, že bez čelního údu se do Evropy nedostaneme bylo na sklonku minulého tisíciletí rozhodnuto, že proces generalizace se nemůže vyhnout ani Hrám bez katastru. I přesto, že tři služebně nejstarší harcovníci HBK působili v tzv. "úzkém vedení" již řadu let, teprve v den D, který byl stanoven na 24. 11. 2000, vzali na svá zasloužilá bedra hrdinskou zodpovědnost vykonávat své funkce ředitele, prezidentky a rozhodčího v nejvyšším orgánu HBK, který byl nazván Generálním štábem HBK.
Utajení celé akce bylo pochopitelné, vzhledem k všudypřítomným čočkám fotoaparátů nenasytných a podlých redaktorů laciných bulvárních plátků a tak osazenstvo Hostince Bavorka v Horní Dobrouči nemělo ani tušení jak významná událost v dějinách HBK se odehrává za zdmi jejich saloonku.
Jednání ustavující schůze bylo plodné, vzhledem k optimální komunikaci mezi jednotlivými členy generálního štábu pravidelně provlhčované, ale hlavně natolik zdlouhavé, že se o něm nemůžeme rozepisovat podrobněji. Samozřejmě, že zápis z první schůze GŠ HBK je k dispozici na sekretariátu GŠ HBK a v registru svazků, každému kdo předloží lustrační osvědčení s podpisem Metuzaléma a Godzily.
Po více jak roční pauze byla svolána 2. schůze GŠ HBK kde bylo neoficiálně domluveno, že schůze GŠ budou svolávány každý půlrok a to v termínu před aktuálním pokračováním HBK.
A proto před letními hrami v roce 2001 byla svolána 3. schůze GŠ HBK , která byla velice důležitá, že se v její náplni GŠ rozrostl o dalšího (a pevně doufáme, že nejdůležitějšího) člena. Nelehkou funkci generálního ombudsmana vzal na svá bedra dlouholetý kapitán družstva Prahy 4 Jaroslav Hubálek.
 
Generální ředitel HBK

Tomáš Stejskal
Kunčice 60, Letohrad, 561 51

duchovní táta celého projektu
do funkce zvolen pro neutuchající bláznovství
a šílenost, kterého je v HBK neustále třeba
Generální prezidentka HBK

Zdena Krejčová
Dolní Dobrouč 571, 561 02

duchovní máma celého projektu
do funkce zvolena pro znalost čtení, psaní,
počítání a přehled v pravopisu jazyka českého
Generální rozhodčí HBK

Pavel Neumeister
Dolní Dobrouč 554, 561 02

duchovní strýc proti své vůli
do funkce zvolen pro svůj rozhodný
a nekompromisní cit pro spravedlnost,
nepodplatitelnost a občanskou bezúhonost
Generální ombudsman HBK

Jaroslav Hubálek
Petrovice 25, Lanškroun, 563 01

dobrý duch s pevnou vůlí
do funkce zvolen pro svoji geniální schopnost
řešit jakékoliv konflikty a rozepře mezi lidmi