HBKaleidoskop
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
HBKaleidoskop je nezávislý, demokratický, hravě, bezkatastrofálně, zimňo, letňo, dvojpololetní občasník, který má objektivně informovat jak o hrách již konaných, tak obsahovat informace o hrách k jejichž příležitosti je vydáván.
Základní název HBKaleidoskop zůstává vždy stejný. O názvu jednotlivého čísla může rozhodovat pořádající organizační výbor her, ke kterým bude vydáváno.
Návrhy, nápady příspěvky ale i připomínky posílejte v písemné, telefonické i elektronické podobě na níže uvedené kontaktní adresy k rukám redakční rady.
Uzávěrka každého čísla je měsíc před datem konání her, ke kterým je vydáváno.
Právo autorizace má redakční rada vedená Generálním ředitelem HBK.
 
Redakční rada HBKaleidoskopu
 
Šéfredaktor :  Tomáš Stejskal
Členové rady :  Zdena Krejčová, Pavel Neumeister, Jaroslav Hubálek
 
Členem redakční rady se může stát každý zasloužilý účastník HBK po složení nezávislého poplatku ve výši 1000,- za  rok měsíc  den.
Zasloužilým účastníkem se rozumí osoba, která se jakkoliv zúčastnila více než 12 pokračování Her bez katastru a má kladný vztah ke členům Generálního štábu, který náležitě a trvale projevuje.
I přesto, že je HBKaleidoskop nezávislý a demokratický občasník, příspěvky kritické a zaměřené proti členům Generálního štábu nebudou otiskovány....ani za úplatu...
Případné spory o závislosti příspěvků posuzuje Generální štáb HBK bez možnosti odvolání.
 
Redakční rada HBKaleidoskopu zároveň vypisuje konkurz na obsazení míst stálých dopisovatelů za jednotlivá družstva nebo regiony.Zájemci s podrobným životopisem a pozitivním (v krajním případě i negativním) lustračním osvědčením nechť se hlásí na adrese redakční rady.
 
Kontaktní adresy :
 
- na redakční stůl : 

Tomáš Stejskal, Kunčice 60, Letohrad, 561 51,

  tel. 465 322 077, mobil 603 254 993
  Email :  tomin.stejskal@seznam.cz
- pro zasílání darů : 
Pavel Neumeister, Dolní Dobrouč 554, 561 02
- pro zasílání peněz : 

Zdena Krejčová, Dolní Dobrouč 571, 561 02

- pro vyřešení fšeho : Jaroslav Hubálek, Petrovice 25, Lanškroun, 563 01
 
 
Archív všech čísel HBKaleidoskopu
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
 
Zpět