52. Hry bez katastru - 10. 2. 2018 - Kunčice
 
 
52. HBK se uskuteční 10. února 2018 na Kunčicích.
Soutěží pětičlenná družstva (podmínkou jsou dvě dívky).
Z každé obce či města může startovat pouze jedno družstvo.
Startovné činí 452,- Kč a zasílá se na č. účtu 670100-2205491818/6210, do zprávy pro příjemce uveďte název družstva za které je startovné placeno, nebo poštovní poukázkou na adresu : Tomáš Stejskal, Kunčice 60, Letohrad, 561 51.
Redakční uzávěrka HBKaleidoskopu byla 28. 1. 2018 ve 23.59 hod.
Přihlašovat se můžete také pomocí SMS na tel. čísle 603 254 993
Upozorňujeme že bez zaplaceného startovného nebude na vaši přihlášku brán zřetel !!!!!!
Uzávěrka přihlášek proběhne 28. 1. 2018 ve 23.59 hod.
 
On-line přihláška :
 
Základní informace - pro nováčky a lidičky neznalé HBK
2. propozice na 50. HBK
Dotazník na 50. HBK
Soupiska přihlášených družstev